Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/20...

Sửa đổi bổ sung mới về hoá đơn

Sau hơn hai năm thực hiện quy định mới về hóa đơn, Thông tư 153/2010/TT-BTC đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc. Ngày 15/5/2013, Bộ Tài ch...

Những quy định mới về thuế VAT

Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn người nộp thuế nắm bắt những quy định mới về thuế giá trị gia tăng trong Luật Thuế giá trị gia tăng ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013.

Hỏi đáp về trình tự thanh toán của người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Hỏi: Xin hỏi Doanh nghiệp tôi vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh to...

Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 2-3), m...

Hỏi đáp về việc những trường hợp cơ quan thuế được quyền kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Hỏi: Xin hỏi trường hợp nào thì cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp? Trả lời: Căn cứ quy định Điều 61 Thông tư tư...